Welkom bij de Stichting Help Sosuakids naar School
PDF Afdrukken E-mail

De Stichting Help Sosuakids naar School werd op 27 november 2007 opgericht door
Sylvia Berkley. De feitelijke werkzaamheden waren al in het tweede halfjaar van 2006 gestart.
Tijdens vakantie in februari 2006 in de Dominicaanse Republiek zag Sylvia veel armoede, kinderen die blootsvoets op straat rondzwerven, seksuele exploitatie van kinderen door toeristen en andere misstanden. Na terugkeer in Nederland besloot Sylvia hulp te gaan bieden door ervoor te zorgen dat meer arme kinderen naar school kunnen gaan. Daartoe is in Sosúa, met de Sosúa Kids Ass. contact opgenomen. Deze organisatie wordt geleid door ondermeer Amerikanen, Canadezen en
schoolkinderen met Sylvia Dominicanen, allen vrijwilligers. Via die organisatie worden schooluniformen, schoenen en leermiddelen aan arme kinderen verstrekt. Iedereen moet dit aanschaffen om tot de publieke scholen toegelaten te worden en arme ouders of wezen kunnen het niet bekostigen.

Daarnaast wordt er financiële steun aan de Colegio Evangelico Asher gegeven, d.m.v. bijdrage aan inrichtingskosten, leraarsalarissen, kleding en voedsel.
Een christelijk Dominicaans echtpaar (Judith en Roberto Terrero) heeft in 2006 de Colegio Evangelico Asher opgericht, een privé-schooltje voor kinderen die voorheen op een vuilnisbelt leefden. Op deze school worden ook Haïtiaanse vluchtelingetjes opgevangen. De kinderen kunnen niet terecht op de publieke scholen. Omdat het geen publieke school is draagt de overheid niets bij.

Met onze hulp gaan in het schooljaar 2015-2016 inmiddels ca 375 kansarme kinderen naar school.

De Stichting is kleinschalig, heeft geen commerciele banden en werkt met giften die grotendeels afkomstig zijn van particulieren.

 
PDF Afdrukken E-mail

Nieuws 2016

September 2016

In 2006, alweer10 jaar geleden, begonnen wij kansarme kinderen in de omgeving van Sosúa en Puerto Plata naar school te helpen. In 2007 werd de Stichting Help Sosuakids naar School daartoe opgericht.
Er zijn in die jaren door ons in totaal zo’n 3500 schooluniformen, schoenen en duizenden schoolartikelen, zoals pennen, potloden, kleurpotlodenkrijt, schriften etc. etc. gegeven. Daarnaast hebben wij ook 10 jaar lang het salaris van aantal leraren van de Colegio Asher betaald. Ruim 1700 nieuwe mooi bedrukte t- shirts hebben via ons hun weg naar de allerarmste kinderen gevonden, Ongeveer 400 kilo lappen voor naailessen zijn vanuit Nederland naar de Puerto Plata vervoerd.
Wij kunnen zeker tevreden terugkijken op het bereikte resultaat, maar we blijven wel vooruit kijken en denken.

De Colegio Asher heeft dankzij belangrijke hulp uit Canada de beschikking gekregen over nieuwe schoolgebouwen. Mede hierdoor kan het aantal leerlingen van de school in toekomst groeien van 230 naar ongeveer 500. Onze stichting heeft in overleg met de Colegio Asher besloten een bibliotheek in een van de gebouwen op te zetten. Niet alleen de leerlingen van de Colegio zullen hiervan gebruik kunnen maken, maar ook veel leerlingen van andere scholen en de ca. 3000 inwoners van de straatarme wijk El Batey la Union. Naast Dominicanen wonen in die wijk vooral veel gevluchte Haïtianen.
De boeken kunnen dan, onder toezicht, in de bibliotheek ingekeken worden, maar worden niet uitgeleend.Van internetgebruik op de scholen aan de noordkust is nog nauwelijks sprake.
Uitgebreid gebruik van computers, in plaats van boeken, staat niet in de lesprogramma’s opgenomen. Ook de vele lange stroomonderbrekingen en problemen met de wifi ontvangst staat een betrouwbaar dagelijks gebruik van computers in de weg. Hoewel men heel wat Dominicanen met een smartphone ziet, is voor velen een permanent gebruik van internet veel te duur. Bovendien is er weinig kennis van programma’s buiten Facebook en WhatsApp. Veel arme Dominicanen en Haïtianen hebben echter helemaal geen kennis van het internet.De opzet van een bibliotheek met naslagwerken en veel leer- en lesboeken is daarom in de komende jaren nog helemaal niet achterhaald en overbodig.Het zal nog vele jaren duren voordat het gebruik van computers en internet er structureel is ingevoerd en voor iedereen toegankelijk is.Wel hebben wij de afgelopen jaren een aantal nieuwe 7 inch tablets aan de Colegio Asher geschonken. Daarmee hopen we toch de brug te slaan naar een breder toekomstig gebruik ervan.

Wil iemand ons helpen de bibliotheek verder in te richten en geld voor de aanschaf van wat boeken te geven, dan is dat heel welkom op rekening nummer NL30ABNA0572739818 van onze Stichting Help Sosuakids naar School.
Wellicht ook een idee voor bezoekers aan de Dominicaanse Republiek, die de armoede daar gezien hebben en toch iets daaraan willen doen.  

 

Augustus 2016

vouchers voor nieuwe schooluniformen

voucheraug20161voucheraug20162

Juni 2016

reisverslag mei 2016, zie onder  "Reisverslag"

SchooluniformRosaMay201620

 

"Schooluniformenfeestje voor 29 plattelandskinderen op 28 mei 2016" 

schooluniformsCasaNelsonPuertoPlataMay2016-1schooluniformsCasaNelsonPuertoPlataMay2016-3schooluniformsCasaNelsonPuertoPlataMay2016-4schooluniformsCasaNelsonPuertoPlataMay2016-5schooluniformsCasaNelsonPuertoPlataMay2016-2schooluniformsCasaNelsonPuertoPlataMay2016-6schooluniformsCasaNelsonPuertoPlataMay2016-7April 2016


Onze aanpak t.a.v. de schooluniformen gaan we wat aanpassen aan de veranderende houding van de Dominicaanse overheid. Het afgelopen jaar zijn er door het ministerie van onderwijs in de DR aanzienlijk meer schooluniformen verstrekt aan kansarme kinderen. Alleen kinderen die al naar school gaan, kunnen soms zo’n gratis uniform bemachtigen, maar het eerste schooluniform met toebehoren moet altijd zelf bekostigd worden. Dat is de reden dat er veel kansarme kinderen bij gebrek aan geld niet naar school gaan.
In mei 2016 worden er verkiezingen gehouden in de DR en in een dergelijk jaar wordt er altijd veel uitgedeeld om stemmen te schoolpuertoplatanov15winnen. Het is dus de vraag of de overheid na de verkiezingen op dezelfde schaal schooluniformen ter beschikking blijft stellen.

Vooralsnog heeft onze stichting besloten om zich op de instroom van een groter aantal nog niet naar school gaande kinderen te richten en iets minder op het gedurende zes jaar verstrekken van uniformen aan dezelfde kinderen. De kinderen zullen na het eerste jaar meer zelf moeten proberen van de overheid een uniform of delen daarvan te krijgen. Toch zullen wij de kinderen blijven volgen. Mocht blijken dat ze nadien de benodigdheden niet van overheidswege ontvangen, dan zullen wij alsnog daarvoor zorgen.

Onze stichting heeft beperkte middelen. Op bovengenoemde manier proberen wij te voorkomen dat wij onnodig uniformen verstrekken en stimuleren wij tevens de kinderen om tijdens hun schoolperiode zelf actie te ondernemen. Daar waar het nodig is, blijven wij natuurlijk helpen.

 


Maart 2016


Tijdens mijn bezoek aan Sosúa in november 2015 ontmoette ik in hotel Casa Marina een landgenote, Janny Koldenhof. Zij is een enthousiaste, energieke vrouw, die regelmatig Sosúa bezoekt en meteen al bood zij aan onze stichting te willen helpen op het gebied van fondsenwerving. Zij heeft meer contacten in het oosten van ons land.
Onze stichting is bijzonder blij met haar hulp.

Februari 2016

De Colegio Asher heeft het tweede nieuwe gebouw in gebruik genomen. 


Januari 2016
  

Colegio Asher
ColegioAsherdec2015

aankondiging expositie:

Perspectief aankondiging